Expertisecentrum Nederlands https://webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl/ Recente publicaties nl-NL Expertisecentrum Nederlands <![CDATA[ BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 (De BLIKSEM-pakketten worden in maart/april 2018 in een beperkte oplage geleverd. U kunt BLIKSEM nu al bestellen, zodat u in het voorjaar verzekerd bent van een BLIKSEM-pakket. ) ]]> Sun, 17 Dec 2017 16:42:12 +0100 Gepubliceerd: BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 (De BLIKSEM-pakketten worden in maart/april 2018 in een beperkte oplage geleverd. U kunt BLIKSEM nu al bestellen, zodat u in het voorjaar verzekerd bent van een BLIKSEM-pakket. ) door Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters 

BLIKSEM slaat opnieuw in! Veel scholen zijn sinds het verschijnen van BLIKSEM enthousiast met deze aanpak aan de slag gegaan. Vanwege dit succes was de aanpak vanaf het voorjaar 2017 niet meer beschikbaar. Door de veelvuldige vraag naar BLIKSEM én het feit dat het EN nog altijd vierkant achter deze bewezen effectieve aanpak staat, worden de materialen in 2018 opnieuw uitgebracht. In het nieuwe BLIKSEM-pakket zitten wederom vier ringbanden (één voor ieder leerjaar) met daarin een uitgebreide leerkrachthandleiding, kaarten met pictogrammen van de BLIKSEM-strategieën, strategiekaarten voor de klassikale instructie en een cd-rom met kopieerbladen, oefenteksten en toetsen. Het pakket bestaat daarnaast uit zes voorleesboeken. De boeken Klem! (Mirjam Oldenhave), De zwarte rugzak (Abbing & Van Cleeff) en Het dertiende uur (Marjet van Cleeff) maken nog steeds deel uit van de BLIKSEM-aanpak, maar niet meer van het BLIKSEM-pakket dat we nu gaan aanbieden, omdat deze uitgaven fysiek niet meer beschikbaar zijn. Misschien heeft uw school deze titels nog wel in de schoolbibliotheek staan? Deze drie boeken zijn in ieder geval in de meeste bibliotheken te vinden en worden ook tweedehands op internet aangeboden. Daarnaast zijn Klem! en De zwarte rugzak ook als e-book beschikbaar. Alleen van Het dertiende uur, het boek dat in de laatste helft van groep 8 gebruikt wordt, is niet langer op papier, noch als e-book beschikbaar. Zes spannende voorleesboeken:• Groep 5: “Juffrouw Pots” van Tosca Menten en “Geen probleem met FIXIT!” van Mirjam Oldenhave• Groep 6: “Tom Piekepol en de schat van Kartoni” van Tosca Menten en “Overleven op Drakeneiland” van Lydia Rood• Groep 7: “Hotel Tussentijd” van Lisa Boersen• Groep 8: “Oorlogsgeheimen” van Jacques Vriens

Details BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8  auteur Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters  isbn 9789461181503  prijs € 699,00 

]]>
<![CDATA[ Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 ]]> Mon, 18 Dec 2017 10:06:14 +0100 Gepubliceerd: Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 door Maud van Druenen, Femke Scheltinga, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven 

Dit protocol vervangt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 en is vanaf nu verkrijgbaar. In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In deze herziene versie worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Ter ondersteuning van het doelgericht werken aan taalvaardigheid staan (tussen)doelen per domein centraal. Hierbij worden praktische handvatten geboden over hoe je als leerkracht de leeromgeving van kleuters verder kunt verrijken en hoe je speelse activiteiten en taalspel vorm kunt geven in de groep. Het systematisch en functioneel volgen van de ontwikkeling is essentieel. In het protocol wordt daarom uiteengezet hoe je het monitoren in de praktijk kunt aanpakken. Het protocol besteedt ook aandacht aan ouderbetrokkenheid en natuurlijk komt de overdracht van ervaringen en gegevens van de kleuterleerkracht aan de leerkracht in groep 3 aan bod. Met behulp van dit protocol kun je je eigen professionele houding ten aanzien van taalstimulering in de kleutergroepen verder verbeteren en krijgen álle kleuters een goede basis voor het leren lezen in groep 3. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 te downloaden of te printen. Het Expertisecentrum Nederlands organiseert inspiratiebijeenkomsten waarin u een inkijkje krijgt in de veranderingen in het herziene protocol en waarin u leert werken met het nieuwe protocol. Geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Details Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2  auteur Maud van Druenen, Femke Scheltinga, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2017/04/26   uitvoering Boek   isbn 9789077529454  prijs € 29,95 

]]>
<![CDATA[ Taal 100 ]]> Mon, 18 Dec 2017 10:05:14 +0100 Gepubliceerd: Taal 100 door Martine Gijsel, Karin Westerbeek, Kim van der Zouw, Jeroen Aarssen, Annie van der Beek, Kees Broekhof, Marian Bruggink, Annemiek Pecht en Femke Scheltinga 

Geschikt voor 100% van de kinderen voor 100% van de leertijd Praktische richtlijnen voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs Volgens opbrengstgericht werken en interactief taalonderwijs Integrale aanpak voor het hele basisonderwijs (groep 1-8) Als aanvulling op bestaande lesmethoden 100% van de schooltijd is taalleertijdGoed taalonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de samenleving. Kinderen hebben er recht op. Sommige kinderen zijn redelijk goed in taal, anderen zwak. Wat goed is, kan beter. Wat zwak is, kan goed worden. De schooldag biedt de leerkracht volop momenten om taalontwikkeling effectief te stimuleren. Alle vakken zijn ervoor geschikt en ook de activiteiten in en buiten de klas. Met dit boek leer je het beste uit kinderen te halen en ze een leeromgeving te bieden die prikkelend en betekenisvol is. Deze praktische uitgave, voorzien van suggesties, checklists en kijkwijzers, is onmisbaar voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs die taalonderwijs op hun school een blijvende kwaliteitsimpuls willen geven. Didactische vaardigheden effectief inzettenKinderen leren taal het best met effectief en interactief taalonderwijs. Wat dat precies inhoudt, staat in dit boek. De leerkracht leert met Taal100 zijn didactische vaardigheden te vergroten en effectief in te zetten. De taaldomeinen die aan bod komen, zijn: mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat. Met praktische suggesties leer je goed taalonderwijs te geven tijdens de hele schooldag. Hoe creëer en grijp je kansen om de taalontwikkeling te stimuleren? Welke didactische vaardigheden zet je in om taalonderwijs in andere vakken te integreren of buiten de klas? Taal100 is een werkwijze om de kwaliteit van het taalonderwijs binnen de school blijvend te verbeteren. Daarvoor is een veranderproces nodig. Met dit boek leert het schoolteam die verandering te organiseren. De Taallijn en Taal100 vormen samen een doorgaande lijn voor taalstimulering, van kinderopvang tot het einde van de basisschool.

Details Taal 100  auteur Martine Gijsel, Karin Westerbeek, Kim van der Zouw, Jeroen Aarssen, Annie van der Beek, Kees Broekhof, Marian Bruggink, Annemiek Pecht en Femke Scheltinga  publicatiedatum 2012/11/21   uitvoering Boek 224p  isbn 97890 5563 106 3  prijs € 43,50 

]]>
<![CDATA[ Zoek het maar uit! ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Zoek het maar uit! door Marian Bruggink, Heleen Strating 

We laten je in Zoek het maar uit! zien hoe je vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren om kunt gaan met de nieuwsgierigheid van kinderen. Zoek het maar uit! staat vol met handige weetjes, tips, ideeën, lessuggesties en achtergrondinformatie. De rijke context van wetenschap en technologie biedt je allerlei mogelijkheden om ook bewust en doelgericht te werken aan taalontwikkeling. Want taalkansen liggen voor het oprapen bij wetenschap en technologie!

Details Zoek het maar uit!  auteur Marian Bruggink, Heleen Strating  publicatiedatum 2016/22/09   uitvoering Boek 40p  isbn 9789077529447  prijs € 12,50 

]]>
<![CDATA[ Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas ]]> Mon, 18 Dec 2017 10:04:59 +0100 Gepubliceerd: Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas door Maud van Druenen, Hedwig de Krosse 

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding in de klas. Daar brengen ze immers veel tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les? Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken.

Details Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas  auteur Maud van Druenen, Hedwig de Krosse  publicatiedatum 2016/03/09   uitvoering Werkboek 32p  isbn 9789077529430  prijs € 9,95 

]]>
<![CDATA[ Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:50:04 +0100 Gepubliceerd: Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw door Margareth van Kleef en Marieke Tomesen 

Helder en praktisch boek voor leerkrachten groep 1-3 Tips voor een stimulerende schrijf- en leesomgeving Schrijfgedrag op een hoger niveau brengen Uitdagende taalactiviteiten voor veel lees- en schrijfplezier Geeft invulling aan tussendoelen beginnende geletterdheid  Taal stimuleren in de onderbouwKinderen die opgroeien in een huis met veel boeken en schrijfmateriaal en die regelmatig worden voorgelezen, ontwikkelen al vroeg belangstelling voor geschreven taal. Voor kinderen die thuis weinig van deze ´lees- en schrijfervaringen´ opdoen, is het belangrijk dat ze op school al vroeg op een speelse manier met geschreven taal in aanraking komen. Dit boek biedt leerkrachten van groep 1-3 concrete voorbeelden van stimulerende lees- en schrijfactiviteiten. Uitdagende taalactiviteiten en interactieve leessituatiesIn het boek staan veel voorbeelden beschreven die duidelijk maken hoe je interactieve leessituaties kunt creëren, bijvoorbeeld rond prentenboeken en verhalen, en voor het ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag. Bij elke activiteit zijn heldere doelen aangegeven en is een beschrijving in stappen opgenomen. Het is een praktisch boek dat leerkrachten stimuleert om door de dag heen met de kinderen gesprekjes te voeren over geschreven taal aan de hand van situaties die zich voordoen. Belangrijkste doel van het boek is kinderen te laten ervaren dat lezen en schrijven leuk en leerzaam is. Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw is de eerste in een reeks van drie boeken over het stimuleren van geletterdheid. De overige twee zijn Werken aan taalbewustzijn en Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. In het project Geletterdheid van het Expertisecentrum Nederlands zijn zes prototypen ontwikkeld waarbij interactief taalonderwijs centraal staat: Creëren van interactieve leessituaties, Ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag, Functionele contexten en authentieke leertaken, Strategisch lezen, Procesgericht schrijven en Taalspel en taalbewustzijn.  

Details Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw  auteur Margareth van Kleef en Marieke Tomesen  publicatiedatum 2016/03/08   uitvoering Boek 272p  isbn 9789077529058  prijs € 24,95 

]]>
<![CDATA[ Tussendoelen gevorderde geletterdheid ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:30 +0100 Gepubliceerd: Tussendoelen gevorderde geletterdheid door Hennie Biemond en Regine van het Zandt  

Verbetert de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 4-8 Doorlopende leerlijnen en tussendoelen als ankerpunten voor effectief taalonderwijs Legt de basis voor referentieniveaus taal Praktijkgericht boek met inspirerende voorbeelden Sluit aan op boek Tussendoelen beginnende geletterdheid  Lezen en schrijven op een hoger niveau brengenKinderen goed leren lezen en schrijven is een kerntaak van het basisonderwijs. In de groepen 1 tot en met 3 is de basis gelegd voor het functionele lees- en schrijfonderwijs. Vanaf groep 4 ontwikkelen kinderen gevorderde geletterdheid: ze leren steeds beter technisch en begrijpend lezen, gaan samenhang ontdekken in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën gebruiken.  Leerkrachten in groep 4-8 bouwen met hun taalonderwijs verder op de lijnen die in groep 1-3 zijn uitgezet. Samen leggen zij de fundamenten van goed lezen en schrijven in het vervolgonderwijs en vormen zo de basis van de referentieniveaus taal. Met dit boek vol praktische voorbeelden kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een effectieve, taalrijke aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van gevorderde geletterdheid van kinderen. Overzicht en concrete taalactiviteitenHet boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid. Vormgeven aan gevorderde geletterdheid in groep 4-8 bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school. Tussendoelen gevorderde geletterdheid maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn van groep 1-8. Het is een vervolg op Tussendoelen beginnende geletterdheid. Daarnaast is voor groep 1-8 het boek Tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld. Hoe ICT effectief werkt bij het behalen van tussendoelen is beschreven in Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ict. De leerlijnen gevorderde geletterdheid zijn: Lees- en schrijfmotivatie                   Technisch lezen Spelling en interpunctie Begrijpend lezen Strategisch schrijven Informatieverwerving Leeswoordenschat Reflectie op geschreven taal

Details Tussendoelen gevorderde geletterdheid  auteur Hennie Biemond en Regine van het Zandt   publicatiedatum 2016/03/07   uitvoering Boek 208p  isbn 9789077529027   prijs € 24,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:50:00 +0100 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 door Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists en tips voor leerkrachten en leesspecialisten groep 5-8 Sluit aan bij tussendoelen gevorderde geletterdheid Goed taalonderwijs sluit aan bij leerbehoeftenGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen en heeft goede begeleiding nodig. Door het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van leerlingen, kunnen de belemmeringen door ernstige lees- en spellingproblemen worden beperkt. Met dit boek vol voorbeelden en richtlijnen, hebben leerkrachten en leesspecialisten (remedial teachers, intern begeleiders en logopedisten) een praktisch instrument in handen om gedifferentieerd onderwijs te geven, de taalontwikkeling van kinderen systematisch te volgen en te evalueren en kinderen met lees- en spellingproblemen te begeleiden. Praktische adviezen voor preventie en interventieDit complete boek geeft praktische adviezen over preventie, interventie en ICT als hulpmiddel bij dyslexie. Ook doorverwijzing naar hulp buiten de school, vergoedingsregeling dyslexie en inpassing van het protocol in het schoolbeleid komen aan bod. Er is veel aandacht voor toetsen en observeren. Met dit boek geef je begeleiding van dyslectische leerlingen vorm, bijvoorbeeld door het inrichten van extra instructie- en oefentijd. Daarnaast legt het boek helder uit hoe taalontwikkeling verloopt, hoe je leesproblemen herkent en wat dyslexie is.   Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5-8 sluit aan bij de leerlijnen en tussendoelen voor gevorderde geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8  auteur Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/17   uitvoering Boek 228p  isbn 9789081461375  prijs € 9,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:48:18 +0100 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 door Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 3 Sluit aan bij tussendoelen beginnende geletterdheid Dyslexie vroegtijdig signaleren en effectief begeleidenGroep 3 is voor de taalontwikkeling van kinderen een belangrijk jaar omdat ze een start maken met lezen en schrijven. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Met dit boek leer je dyslexie en leesproblemen vroegtijdig signaleren bij leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling van lezen en spellen. Vervolgens leer je hen effectief begeleiden. Een praktisch boek vol richtlijnen voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.  Compleet boek met praktische adviezenDit complete boek geeft antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 3. Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs? Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 sluit aan bij de tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen beginnende geletterdheid.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3  auteur Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/15   uitvoering Boek 184p  isbn 9789081652810  prijs € 9,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs door Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox, Hedwig de Krosse 

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het herziene protocol is er voor directie, middenmanagement en docenten. Het protocol biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school. Het bevat een keur aan tips voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen binnen en buiten de les. Het protocol laat zien dat een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de school -- directie, middenmanagement/zorgspecialist en docenten -- nodig is om dyslexiebeleid van de grond te krijgen. De achtergronden en de tips in het protocol helpen om daarin de juiste stappen te zetten. De hoofdstukken besteden onder meer aandacht aan signalering en doorverwijzing voor onderzoek, begeleiding in de klas en daarbuiten, de inzet van ondersteunende technologie, wet- en regelgeving en de samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk sluit af met een de overzicht van taken voor directie, middenmanagement en docenten. Dit protocol en de bijbehorende bijlagen is ook te downloaden via www.masterplandyslexie.nl.

Details Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs  auteur Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox, Hedwig de Krosse  publicatiedatum 2013/09/16   uitvoering Boek 234p  prijs € 20,50 

]]>
<![CDATA[ Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen door Willy van Elsäcker, Annemieke Roeleveld, Maud van Druenen, Mienke Droop 

Voor groep 5 t/m 8 Meerkeuzevragen: voorbereiding op de Cito-toets Biedt lees- en oplossingsstrategieën Met oefening van belangrijke leesbegrippen Uitgebreide handleiding voor de leerkracht De BLIKSEM-aanpak: motiverend en bewezen effectiefVeel leerkrachten en kinderen beginnen diep te zuchten als het tijd is voor de les begrijpend lezen. De klachten zijn uiteenlopend: saai, te veel leesstrategieën, niet motiverend enzovoort. BLIKSEM is een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen die kinderen en leerkrachten krachtig motiveert. BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Strategisch én Motiverend. Uit tweejarig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die werken met de BLIKSEM-aanpak, hun leesvaardigheid significant verbeteren. Het geheim van BLIKSEM is eenvoudig: Er zijn 8 à 9 kernstrategieën die de leesvaardigheid stimuleren. Deze strategieën worden structureel in betekenisvolle, motiverende situaties geoefend. Daarbij hanteert BLIKSEM een doorlopende leerlijn (van groep 5 t/m 8) en voldoet  aan de tussendoelen en referentieniveaus voor begrijpend lezen. De cd-rom met oefenteksten en toetsen is heel geschikt voor elke basisschool. Het materiaal kan bij iedere methode van begrijpend lezen worden gebruikt.  Tekstbegrip vergroten en voorbereiding op Cito-toets Per leerjaar (groep 5 t/m 8) biedt BLIKSEM zes oefenteksten en drie begrijpend leestoetsen. Met de oefenteksten maken de kinderen kennis met verschillende tekstsoorten, zoals verhalende, informatieve, betogende en instructieve teksten, krantenberichten, interviews en gedichten. Ook belangrijke leesbegrippen, denk aan auteur, alinea, paragraaf, verwijswoorden, beeldspraak en dergelijke, komen in de teksten voor. Bij het maken van de oefenteksten vergroten de kinderen hun tekstbegrip. Daarnaast zijn de oefenteksten en toetsen met meerkeuzevragen een uitstekende voorbereiding op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen. Op de cd-rom staat een uitgebreide instructie voor de leerkracht om per vraag lees- en oplossingsstrategieën met de leerlingen te bespreken. Beschikbare BLIKSEM-producten:  BLIKSEM-Comlete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8  

Details Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen  auteur Willy van Elsäcker, Annemieke Roeleveld, Maud van Druenen, Mienke Droop  publicatiedatum 2013/01/21   uitvoering CD-rom   isbn 9789461181558  prijs € 24,95 

]]>
<![CDATA[ Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven door Cindy Teunissen, Willy van Elsäcker en Maud van Druenen  

Aan welke doelen op het gebied van lezen en schrijven kan ik werken in groep 4 tot en met 8? Hoe krijg ik zicht op de lees- en schrijfvaardigheid van mijn leerlingen? Hoe kan ik het lees- en schrijfonderwijs afstemmen op verschillende groepen leerlingen? Aansluiten bij leerbehoeften van het individuele kindGoed leren lezen en schrijven is een basisvoorwaarde voor succesvol functioneren op school en in onze geletterde samenleving. De leerkracht heeft een cruciale rol om kinderen lees- en schrijfvaardigheden te leren. De praktijk leert echter dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Want in een klas krijg je te maken met behoorlijke niveauverschillen. Leerkrachten hebben de complexe taak om af te stemmen op al die niveaus binnen een klas. Om dat te bereiken, is inzicht in de geletterdheid van de individuele leerling nodig. Dit boek, vol suggesties en voorbeelden, geeft handvatten om het lees- en schrijfonderwijs gedifferentieerd en doelgericht vorm te geven volgens de principes van interactief taalonderwijs. Het is een onmisbaar boek voor leerkrachten van groep 4 t/m 8 die kinderen goed en passend onderwijs willen bieden.  Concrete aanpak voor opbrengstgericht werken binnen de schoolUit de praktijk blijkt dat de kerndoelen en referentieniveaus leerkrachten te weinig houvast bieden om goed, doelgericht taalonderwijs te kunnen geven en om te gaan met verschillen tussen kinderen. Het boek geeft aan de hand van de leerlijnen gevorderde geletterdheid praktische suggesties voor het stapsgewijs verzamelen, analyseren en interpreteren van leerlinggegevens (de 1-zorgroute). Op basis daarvan leert de leerkracht lees- en schrijfactiviteiten af te stemmen op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Zo wordt passend onderwijs gerealiseerd: voor de gemiddelde leerling, de leerling die moeite heeft met het doorgronden van het lees- en schrijfproces, maar ook de leerling die opvallend goed presteert en extra uitdaging nodig heeft. Dit boek geeft naast handvatten voor doelgericht, interactief en gedifferentieerd taalonderwijs ook suggesties voor taalgericht vakonderwijs. Bij dit boek hoort een cd-rom waarop praktische kopieerbladen staan.  Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven is onderdeel van een reeks. Het boek Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid voor groep 1 t/m 8 is eveneens verkrijgbaar.

Details Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven  auteur Cindy Teunissen, Willy van Elsäcker en Maud van Druenen   publicatiedatum 2013/01/01   uitvoering Boek + CD-rom 106p  isbn 9789077529393  prijs € 19,95 

]]>
<![CDATA[ Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs door Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven 

Wat is dyslexie? Hoe kan ik lees- en spellingproblemen in groep 1-8 herkennen? Hoe ziet een effectieve aanpak van deze problemen eruit? Wat is goed lees- en spellingonderwijs? Hoe kan ik leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven? Effectief omgaan met leesproblemen en dyslexieGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen. Bij 4% van de kinderen is er zelfs sprake van dyslexie. Zowel in de stage als in een toekomstige baan krijgt de pabo-student met deze leerlingen te maken. Zij hebben passend onderwijs en begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Dit boek is een compact naslagwerk waarin de pabo-student voldoende bagage krijgt hoe effectief om te gaan met lees- en spellingproblemen en dyslexie in groep 1-8. Compact naslagwerk met digitale leeromgevingDeze publicatie biedt alle informatie voor het opsporen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. De vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit 2011 vormen de basis. De pabo-student krijgt helder en bondig informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie, goed onderwijs, toetsen en observeren, het bieden van effectieve hulp en afstemming met de gezondheidszorg op het moment dat er sprake is van dyslexie. Bij dit complete en compacte naslagwerk is een digitale leeromgeving ontwikkeld: www.lerenoverdyslexie.nl. Hier staan tal van literatuursuggesties, achtergrondartikelen, praktische documenten, filmpjes en handige websites. In de hoofdstukken vind je regelmatig concrete verwijzingen naar deze leeromgeving. Dit boek is samengesteld in opdracht van Masterplan Dyslexie voor de opleiding van pabo-studenten.

Details Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs  auteur Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/25   uitvoering Boek 108p  isbn 97890 7752 941 6  prijs € 14,95 

]]>
<![CDATA[ De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 door Willy van Elsäcker, Annie van der Beek, José Hillen en Sylvia Peters 

Doorgaande lijn taalonderwijs van peuter naar kleuter Grote keus uit interactieve taalactiviteiten Praktisch boek met heldere theorie Zelf haalbare lesdoelen formuleren en evalueren Veel aandacht voor taalachterstand en leervragen Interactie stimuleren in groep 1 en 2Om een taal goed te leren, is het van belang dat kinderen veel praten. Interactie met en tussen kinderen is dan ook het uitgangspunt van dit boek. Deze uitgave is een prettig leesbare mix van theoretische informatie en praktische richtlijnen om interactie te stimuleren. Het boek, voorzien van veel tips, foto’s en illustraties, is onmisbaar voor leerkrachten, opleiders en onderwijsadviseurs en voor anderen die betrokken zijn bij taalstimulering van jonge kinderen. Grote keus uit taalactiviteitenHet boek legt helder uit wat interactief taalonderwijs is, met welke vaardigheden je dit kunt stimuleren en hoe taal zich ontwikkelt bij jonge kinderen. Met dit boek leer je haalbare lesdoelen formuleren en interactieve taalactiviteiten kiezen die aansluiten bij kinderen met een taalachterstand. Het gevarieerde aanbod aan suggesties sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en richt zich op activiteiten in mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, ouderbetrokkenheid en ICT en multimedia. Er is veel aandacht voor het omgaan met leervragen van kinderen, de inrichting van de leeromgeving en evaluatie van de activiteiten. Als laatste komt de opbouw en inrichting van een activiteitencyclus aan bod. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 maakt onderdeel uit van de Taallijn. Met dit taalstimuleringsproject doen kinderen speels ervaringen op met talige activiteiten. Het boek is een vervolg op Peuters interactief met taal. Bij het boek hoort de dvd Praktijkvoorbeelden van De Taallijn, Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Op de dvd staan praktijkvoorbeelden van de verschillende interactieve taalactiviteiten.

Details De Taallijn/ Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2  auteur Willy van Elsäcker, Annie van der Beek, José Hillen en Sylvia Peters  publicatiedatum 2012/10/15   uitvoering Boek 160p  isbn 97890 7752 915 7  prijs € 29,95 

]]>
<![CDATA[ Peuters interactief met taal. De Taallijn ]]> Mon, 18 Dec 2017 09:45:14 +0100 Gepubliceerd: Peuters interactief met taal. De Taallijn door Willy van Elsäcker en Judith Stoep  

Praktijkgericht boek voor peuterleidsters Verbetert de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand Rijke keuze aan speelse taalactiviteiten Heldere beschrijvingen volgens vaste opbouw In opdracht van ministerie OCenW Taal stimuleren in de peuterspeelzaalEen gericht taalaanbod in de peuterspeelzaal is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van jonge kinderen met een taalachterstand. Dit boek geeft praktische richtlijnen hoe je in de peuterspeelzaal aan hun taalontwikkeling kunt werken. Gesprekken met en tussen peuters staan hierin centraal. Het boek, voorzien van veel tips, foto’s en illustraties, is onmisbaar voor schooladviseurs, opleiders, trainers, leerkrachten, maar vooral voor peuterleidsters die elke dag werken aan taalstimulering. Gerichte taalactiviteitenHet boek beschrijft hoe je vanuit haalbare doelen kunt bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Er is een rijke keuze aan activiteiten voor mondelinge communicatie, woordenschat, ontluikende/beginnende geletterdheid en ICT. De activiteiten zijn helder beschreven volgens een vaste opbouw en cyclus. Ook de inrichting van de speelleeromgeving komt uitgebreid aan bod. Voor ouders zijn suggesties opgenomen hoe ze taal bij hun kind kunnen stimuleren.  Peuters Interactief met Taal maakt onderdeel uit van de Taallijn. Met dit taalstimuleringsproject doen kinderen speels ervaringen op met talige activiteiten. De Taallijn heeft een doorgaande lijn van voorschoolse educatie tot en met de basisschool. Het vervolg op dit boek is Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2.

Details Peuters interactief met taal. De Taallijn  auteur Willy van Elsäcker en Judith Stoep   publicatiedatum 2012/10/10   uitvoering Boek 143p  isbn 9789077529096   prijs € 19,95 

]]>