Expertisecentrum Nederlands https://webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl/ Recente publicaties nl-NL Expertisecentrum Nederlands <![CDATA[ Honderduit! ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:03:31 +0200 Gepubliceerd: Honderduit! door Duerings, Jack / Bruggink, Marian / Druenen, Maud van / Strating, Heleen 

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs. Dit nieuwe routineboek is vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw en praktische insteek. Een routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de verschillende doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te zetten, krijgen ze voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de routine ‘De luistervink’ bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of ‘Op verhaal komen’, waarbij kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen. Juist door het vluchtige karakter van het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De uitgebreid beschreven basisroutine ‘Terug- en vooruitspoelen’ loopt daarom als een rode draad door alle routines in het boek. Hiermee leren kinderen - individueel, met de leerkracht of in een klein groepje - reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de komende periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel binnen de routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van nieuwe informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van kinderen wordt erdoor vergroot.

Details Honderduit!  auteur Duerings, Jack / Bruggink, Marian / Druenen, Maud van / Strating, Heleen  publicatiedatum 2019/03/11   isbn 9789077529508  prijs € 29,95 

]]>
<![CDATA[ Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:03:43 +0200 Gepubliceerd: Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs door Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven 

Wat is dyslexie? Hoe kan ik lees- en spellingproblemen in groep 1-8 herkennen? Hoe ziet een effectieve aanpak van deze problemen eruit? Wat is goed lees- en spellingonderwijs? Hoe kan ik leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven? Effectief omgaan met leesproblemen en dyslexieGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen. Bij 4% van de kinderen is er zelfs sprake van dyslexie. Zowel in de stage als in een toekomstige baan krijgt de pabo-student met deze leerlingen te maken. Zij hebben passend onderwijs en begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Dit boek is een compact naslagwerk waarin de pabo-student voldoende bagage krijgt hoe effectief om te gaan met lees- en spellingproblemen en dyslexie in groep 1-8. Compact naslagwerk met digitale leeromgevingDeze publicatie biedt alle informatie voor het opsporen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. De vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit 2011 vormen de basis. De pabo-student krijgt helder en bondig informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie, goed onderwijs, toetsen en observeren, het bieden van effectieve hulp en afstemming met de gezondheidszorg op het moment dat er sprake is van dyslexie. Bij dit complete en compacte naslagwerk is een digitale leeromgeving ontwikkeld. Hier staan tal van literatuursuggesties, achtergrondartikelen, praktische documenten, filmpjes en handige websites. In de hoofdstukken vind je regelmatig concrete verwijzingen naar deze leeromgeving. Dit boek is samengesteld in opdracht van Masterplan Dyslexie voor de opleiding van pabo-studenten.

Details Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs  auteur Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2017/11/25   uitvoering Boek 108p  isbn 9789077529416  prijs € 18,95 

]]>
<![CDATA[ Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:04:08 +0200 Gepubliceerd: Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo door Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Met dit herziene boek, waarvan de eerste versie in 2008 verscheen, bieden we zorgspecialisten in het voortgezet onderwijs een recent overzicht van beschikbaar toetsmateriaal voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren, zowel voor het Nederlands als voor de moderne vreemde talen. Een belangrijk onderdeel vormen de twee Woordleestoetsen Engels en Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen, & Verhoeven, 2008a, 2008b) en de vo-normering AVI-9 die – naast een aantal andere toetsen en taken - bij dit boek worden geleverd. Ook voor het vertalen van de toetsresultaten naar concreet handelen binnen en buiten de klas geeft dit boek handvatten, in de vorm van een overzicht van effectieve begeleidingsprincipes. Tot slot gaan we in op het implementeren en evalueren van begeleidingstrajecten aan de hand van tien implementatietips. Hiermee geeft het boek een goede ondersteuning voor scholen in het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Klik hier voor de documenten bij het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo.

Details Herziene Versie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo  auteur Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2018/05/28   uitvoering 144p  isbn 9789077529492  prijs € 35,95 

]]>
<![CDATA[ Give it a go! ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:21:24 +0200 Gepubliceerd: Give it a go! door Bruggink, Marian / Windt, Noor van der / Strating, Heleen 

Is vroeg vreemdetalenonderwijs een hype? Wij denken van niet! Het aanbieden van een vreemde taal aan jonge kinderen is zinvol, leuk en op verschillende manieren vorm te geven. In Give it a go! vind je hiervoor allerlei onderbouwde suggesties. Dit boekje biedt leerkrachten van groep 1-3 informatie uit wetenschappelijke onderzoeken en over didactische principes rondom het vroeg vreemdetalenonderwijs, maar er staan ook diverse lessuggesties en praktische tips in. En het geeft je vooral inspiratie om samen na te denken over hoe je aan de slag wilt met een vreemde taal in je onderwijspraktijk. Probeer het eens uit, oftewel: Give it a go!

Details Give it a go!  auteur Bruggink, Marian / Windt, Noor van der / Strating, Heleen  publicatiedatum 2018/02/05   uitvoering Boek 48p  isbn 9789077529485  prijs € 15,00 

]]>
<![CDATA[ BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 ]]> Sat, 19 Oct 2019 12:47:52 +0200 Gepubliceerd: BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8 door Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters 

BLIKSEM slaat opnieuw in! Veel scholen zijn sinds het verschijnen van BLIKSEM enthousiast met deze aanpak aan de slag gegaan. Door de veelvuldige vraag naar BLIKSEM én het feit dat het EN nog altijd vierkant achter deze bewezen effectieve aanpak staat, zijn de materialen opnieuw uitgebracht. In het nieuwe BLIKSEM-pakket zitten wederom vier ringbanden (één voor ieder leerjaar) met daarin een uitgebreide leerkrachthandleiding, kaarten met pictogrammen van de BLIKSEM-strategieën en strategiekaarten voor de klassikale instructie. De cd-rom met kopieerbladen, oefenteksten en toetsen heeft plaatsgemaakt voor een digitale omgeving. Het pakket bestaat daarnaast uit zes voorleesboeken. De boeken Klem! (Mirjam Oldenhave), De zwarte rugzak (Abbing & Van Cleeff) en Het dertiende uur (Marjet van Cleeff) maken nog steeds deel uit van de BLIKSEM-aanpak, maar niet meer van het BLIKSEM-pakket dat we nu gaan aanbieden, omdat deze uitgaven fysiek niet meer beschikbaar zijn. Misschien heeft uw school deze titels nog wel in de schoolbibliotheek staan? Deze drie boeken zijn in ieder geval in de meeste bibliotheken te vinden en worden ook tweedehands op internet aangeboden. Daarnaast zijn Klem! en De zwarte rugzak ook als e-book beschikbaar. Alleen van Het dertiende uur, het boek dat in de laatste helft van groep 8 gebruikt wordt, is niet langer op papier, noch als e-book beschikbaar. Negen spannende voorleesboeken:• Groep 5: “Juffrouw Pots” van Tosca Menten en “Geen probleem met FIXIT!” van Mirjam Oldenhave.• Groep 6: “Overleven op Drakeneiland” van Lydia Rood, “Klem”* van Mirjam Oldenhave en “Tom Piekepol en de schat van Kartoni” van Tosca Menten.• Groep 7: “De zwarte rugzak”* van Abbing & Van Cleeff en “Hotel Tussentijd” van Lisa Boersen.• Groep 8: “Oorlogsgeheimen” van Jacques Vriens en “Het dertiende uur”** van Marjet van Cleeff.   * Dit boek wordt niet meer als hardcopy uitgegeven. Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden. Wel is er van dit boek een e-book beschikbaar. Deze kan zelf aangeschaft worden. ** Dit boek wordt niet meer uitgeven (zowel hardcopy als e-book). Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden.

Details BLIKSEM- Complete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8  auteur Willy van Elsäcker, Mienke Droop, Maud van Druenen en Marieke Peeters  isbn 9789461181503  prijs € 725,00 

]]>
<![CDATA[ Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:20:48 +0200 Gepubliceerd: Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 door Maud van Druenen, Femke Scheltinga, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven 

Dit protocol vervangt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 en is vanaf nu verkrijgbaar. In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In deze herziene versie worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Ter ondersteuning van het doelgericht werken aan taalvaardigheid staan (tussen)doelen per domein centraal. Hierbij worden praktische handvatten geboden over hoe je als leerkracht de leeromgeving van kleuters verder kunt verrijken en hoe je speelse activiteiten en taalspel vorm kunt geven in de groep. Het systematisch en functioneel volgen van de ontwikkeling is essentieel. In het protocol wordt daarom uiteengezet hoe je het monitoren in de praktijk kunt aanpakken. Het protocol besteedt ook aandacht aan ouderbetrokkenheid en natuurlijk komt de overdracht van ervaringen en gegevens van de kleuterleerkracht aan de leerkracht in groep 3 aan bod. Met behulp van dit protocol kun je je eigen professionele houding ten aanzien van taalstimulering in de kleutergroepen verder verbeteren en krijgen álle kleuters een goede basis voor het leren lezen in groep 3. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 te downloaden of te printen.

Details Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2  auteur Maud van Druenen, Femke Scheltinga, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2017/04/26   uitvoering Boek   isbn 9789077529454  prijs € 32,95 

]]>
<![CDATA[ Taal 100 ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:39:58 +0200 Gepubliceerd: Taal 100 door Martine Gijsel, Karin Westerbeek, Kim van der Zouw, Jeroen Aarssen, Annie van der Beek, Kees Broekhof, Marian Bruggink, Annemiek Pecht en Femke Scheltinga 

Geschikt voor 100% van de kinderen voor 100% van de leertijd Praktische richtlijnen voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs Volgens opbrengstgericht werken en interactief taalonderwijs Integrale aanpak voor het hele basisonderwijs (groep 1-8) Als aanvulling op bestaande lesmethoden 100% van de schooltijd is taalleertijdGoed taalonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de samenleving. Kinderen hebben er recht op. Sommige kinderen zijn redelijk goed in taal, anderen zwak. Wat goed is, kan beter. Wat zwak is, kan goed worden. De schooldag biedt de leerkracht volop momenten om taalontwikkeling effectief te stimuleren. Alle vakken zijn ervoor geschikt en ook de activiteiten in en buiten de klas. Met dit boek leer je het beste uit kinderen te halen en ze een leeromgeving te bieden die prikkelend en betekenisvol is. Deze praktische uitgave, voorzien van suggesties, checklists en kijkwijzers, is onmisbaar voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs die taalonderwijs op hun school een blijvende kwaliteitsimpuls willen geven. Didactische vaardigheden effectief inzettenKinderen leren taal het best met effectief en interactief taalonderwijs. Wat dat precies inhoudt, staat in dit boek. De leerkracht leert met Taal100 zijn didactische vaardigheden te vergroten en effectief in te zetten. De taaldomeinen die aan bod komen, zijn: mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat. Met praktische suggesties leer je goed taalonderwijs te geven tijdens de hele schooldag. Hoe creëer en grijp je kansen om de taalontwikkeling te stimuleren? Welke didactische vaardigheden zet je in om taalonderwijs in andere vakken te integreren of buiten de klas? Taal100 is een werkwijze om de kwaliteit van het taalonderwijs binnen de school blijvend te verbeteren. Daarvoor is een veranderproces nodig. Met dit boek leert het schoolteam die verandering te organiseren. De Taallijn en Taal100 vormen samen een doorgaande lijn voor taalstimulering, van kinderopvang tot het einde van de basisschool.

Details Taal 100  auteur Martine Gijsel, Karin Westerbeek, Kim van der Zouw, Jeroen Aarssen, Annie van der Beek, Kees Broekhof, Marian Bruggink, Annemiek Pecht en Femke Scheltinga  publicatiedatum 2012/11/21   uitvoering Boek 224p  isbn 9789055631063  prijs € 44,75 

]]>
<![CDATA[ Zoek het maar uit! ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:03:41 +0200 Gepubliceerd: Zoek het maar uit! door Marian Bruggink, Heleen Strating 

We laten je in Zoek het maar uit! zien hoe je vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren om kunt gaan met de nieuwsgierigheid van kinderen. Zoek het maar uit! staat vol met handige weetjes, tips, ideeën, lessuggesties en achtergrondinformatie. De rijke context van wetenschap en technologie biedt je allerlei mogelijkheden om ook bewust en doelgericht te werken aan taalontwikkeling. Want taalkansen liggen voor het oprapen bij wetenschap en technologie!

Details Zoek het maar uit!  auteur Marian Bruggink, Heleen Strating  publicatiedatum 2016/22/09   uitvoering Boek 40p  isbn 9789077529447  prijs € 15,00 

]]>
<![CDATA[ Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:20:18 +0200 Gepubliceerd: Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas door Maud van Druenen, Hedwig de Krosse 

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding in de klas. Daar brengen ze immers veel tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les? Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken.

Details Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas  auteur Maud van Druenen, Hedwig de Krosse  publicatiedatum 2016/03/09   uitvoering Werkboek 32p  isbn 9789077529430  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:20:37 +0200 Gepubliceerd: Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw door Margareth van Kleef en Marieke Tomesen 

Helder en praktisch boek voor leerkrachten groep 1-3 Tips voor een stimulerende schrijf- en leesomgeving Schrijfgedrag op een hoger niveau brengen Uitdagende taalactiviteiten voor veel lees- en schrijfplezier Geeft invulling aan tussendoelen beginnende geletterdheid  Taal stimuleren in de onderbouwKinderen die opgroeien in een huis met veel boeken en schrijfmateriaal en die regelmatig worden voorgelezen, ontwikkelen al vroeg belangstelling voor geschreven taal. Voor kinderen die thuis weinig van deze ´lees- en schrijfervaringen´ opdoen, is het belangrijk dat ze op school al vroeg op een speelse manier met geschreven taal in aanraking komen. Dit boek biedt leerkrachten van groep 1-3 concrete voorbeelden van stimulerende lees- en schrijfactiviteiten. Uitdagende taalactiviteiten en interactieve leessituatiesIn het boek staan veel voorbeelden beschreven die duidelijk maken hoe je interactieve leessituaties kunt creëren, bijvoorbeeld rond prentenboeken en verhalen, en voor het ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag. Bij elke activiteit zijn heldere doelen aangegeven en is een beschrijving in stappen opgenomen. Het is een praktisch boek dat leerkrachten stimuleert om door de dag heen met de kinderen gesprekjes te voeren over geschreven taal aan de hand van situaties die zich voordoen. Belangrijkste doel van het boek is kinderen te laten ervaren dat lezen en schrijven leuk en leerzaam is. Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw is de eerste in een reeks van drie boeken over het stimuleren van geletterdheid. De overige twee zijn Werken aan taalbewustzijn en Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. In het project Geletterdheid van het Expertisecentrum Nederlands zijn zes prototypen ontwikkeld waarbij interactief taalonderwijs centraal staat: Creëren van interactieve leessituaties, Ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag, Functionele contexten en authentieke leertaken, Strategisch lezen, Procesgericht schrijven en Taalspel en taalbewustzijn.  

Details Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw  auteur Margareth van Kleef en Marieke Tomesen  publicatiedatum 2016/03/08   uitvoering Boek 272p  isbn 9789077529058  prijs € 25,95 

]]>
<![CDATA[ Tussendoelen gevorderde geletterdheid ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:37:29 +0200 Gepubliceerd: Tussendoelen gevorderde geletterdheid door Hennie Biemond en Regine van het Zandt  

Verbetert de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 4-8 Doorlopende leerlijnen en tussendoelen als ankerpunten voor effectief taalonderwijs Legt de basis voor referentieniveaus taal Praktijkgericht boek met inspirerende voorbeelden Sluit aan op boek Tussendoelen beginnende geletterdheid  Lezen en schrijven op een hoger niveau brengenKinderen goed leren lezen en schrijven is een kerntaak van het basisonderwijs. In de groepen 1 tot en met 3 is de basis gelegd voor het functionele lees- en schrijfonderwijs. Vanaf groep 4 ontwikkelen kinderen gevorderde geletterdheid: ze leren steeds beter technisch en begrijpend lezen, gaan samenhang ontdekken in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën gebruiken.  Leerkrachten in groep 4-8 bouwen met hun taalonderwijs verder op de lijnen die in groep 1-3 zijn uitgezet. Samen leggen zij de fundamenten van goed lezen en schrijven in het vervolgonderwijs en vormen zo de basis van de referentieniveaus taal. Met dit boek vol praktische voorbeelden kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een effectieve, taalrijke aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van gevorderde geletterdheid van kinderen. Overzicht en concrete taalactiviteitenHet boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid. Vormgeven aan gevorderde geletterdheid in groep 4-8 bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school. Tussendoelen gevorderde geletterdheid maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn van groep 1-8. Het is een vervolg op Tussendoelen beginnende geletterdheid. Daarnaast is voor groep 1-8 het boek Tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld. Hoe ICT effectief werkt bij het behalen van tussendoelen is beschreven in Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ict. De leerlijnen gevorderde geletterdheid zijn: Lees- en schrijfmotivatie                   Technisch lezen Spelling en interpunctie Begrijpend lezen Strategisch schrijven Informatieverwerving Leeswoordenschat Reflectie op geschreven taal

Details Tussendoelen gevorderde geletterdheid  auteur Hennie Biemond en Regine van het Zandt   publicatiedatum 2016/03/07   uitvoering Boek 208p  isbn 9789077529027  prijs € 25,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:31:14 +0200 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 door Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists en tips voor leerkrachten en leesspecialisten groep 5-8 Sluit aan bij tussendoelen gevorderde geletterdheid Goed taalonderwijs sluit aan bij leerbehoeftenGoed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen en heeft goede begeleiding nodig. Door het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van leerlingen, kunnen de belemmeringen door ernstige lees- en spellingproblemen worden beperkt. Met dit boek vol voorbeelden en richtlijnen, hebben leerkrachten en leesspecialisten (remedial teachers, intern begeleiders en logopedisten) een praktisch instrument in handen om gedifferentieerd onderwijs te geven, de taalontwikkeling van kinderen systematisch te volgen en te evalueren en kinderen met lees- en spellingproblemen te begeleiden. Praktische adviezen voor preventie en interventieDit complete boek geeft praktische adviezen over preventie, interventie en ICT als hulpmiddel bij dyslexie. Ook doorverwijzing naar hulp buiten de school, vergoedingsregeling dyslexie en inpassing van het protocol in het schoolbeleid komen aan bod. Er is veel aandacht voor toetsen en observeren. Met dit boek geef je begeleiding van dyslectische leerlingen vorm, bijvoorbeeld door het inrichten van extra instructie- en oefentijd. Daarnaast legt het boek helder uit hoe taalontwikkeling verloopt, hoe je leesproblemen herkent en wat dyslexie is.   Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5-8 sluit aan bij de leerlijnen en tussendoelen voor gevorderde geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8  auteur Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/17   uitvoering Boek 228p  isbn 9789081461375  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 ]]> Sat, 19 Oct 2019 15:13:27 +0200 Gepubliceerd: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 door Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven 

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie Gebaseerd op recent onderzoek Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie Checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 3 Sluit aan bij tussendoelen beginnende geletterdheid Dyslexie vroegtijdig signaleren en effectief begeleidenGroep 3 is voor de taalontwikkeling van kinderen een belangrijk jaar omdat ze een start maken met lezen en schrijven. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Met dit boek leer je dyslexie en leesproblemen vroegtijdig signaleren bij leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling van lezen en spellen. Vervolgens leer je hen effectief begeleiden. Een praktisch boek vol richtlijnen voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.  Compleet boek met praktische adviezenDit complete boek geeft antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 3. Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs? Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid. Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 te downloaden of te printen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 sluit aan bij de tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen beginnende geletterdheid.

Details Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3  auteur Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven  publicatiedatum 2012/11/15   uitvoering Boek 184p  isbn 9789081652810  prijs € 12,95 

]]>
<![CDATA[ Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs ]]> Fri, 18 Oct 2019 21:59:04 +0200 Gepubliceerd: Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs door Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox, Hedwig de Krosse 

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is geactualiseerd en heeft een nieuwe, meer praktische opzet. Het herziene protocol is er voor directie, middenmanagement en docenten. Het protocol biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school. Het bevat een keur aan tips voor de ondersteuning en begeleiding van dyslectische leerlingen binnen en buiten de les. Het protocol laat zien dat een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de school -- directie, middenmanagement/zorgspecialist en docenten -- nodig is om dyslexiebeleid van de grond te krijgen. De achtergronden en de tips in het protocol helpen om daarin de juiste stappen te zetten. De hoofdstukken besteden onder meer aandacht aan signalering en doorverwijzing voor onderzoek, begeleiding in de klas en daarbuiten, de inzet van ondersteunende technologie, wet- en regelgeving en de samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk sluit af met een de overzicht van taken voor directie, middenmanagement en docenten. Dit protocol en de bijbehorende bijlagen is ook te downloaden via www.masterplandyslexie.nl.

Details Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs  auteur Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox, Hedwig de Krosse  publicatiedatum 2013/09/16   uitvoering Boek 234p  isbn 9789077529461  prijs € 25,95 

]]>
<![CDATA[ Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen ]]> Sat, 19 Oct 2019 16:32:43 +0200 Gepubliceerd: Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen door Willy van Elsäcker, Annemieke Roeleveld, Maud van Druenen, Mienke Droop 

Voor groep 5 t/m 8 Meerkeuzevragen: voorbereiding op de Cito-toets Biedt lees- en oplossingsstrategieën Met oefening van belangrijke leesbegrippen Uitgebreide handleiding voor de leerkracht De BLIKSEM-aanpak: motiverend en bewezen effectiefVeel leerkrachten en kinderen beginnen diep te zuchten als het tijd is voor de les begrijpend lezen. De klachten zijn uiteenlopend: saai, te veel leesstrategieën, niet motiverend enzovoort. BLIKSEM is een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen die kinderen en leerkrachten krachtig motiveert. BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Strategisch én Motiverend. Uit tweejarig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die werken met de BLIKSEM-aanpak, hun leesvaardigheid significant verbeteren. Het geheim van BLIKSEM is eenvoudig: Er zijn 8 à 9 kernstrategieën die de leesvaardigheid stimuleren. Deze strategieën worden structureel in betekenisvolle, motiverende situaties geoefend. Daarbij hanteert BLIKSEM een doorlopende leerlijn (van groep 5 t/m 8) en voldoet  aan de tussendoelen en referentieniveaus voor begrijpend lezen. De cd-rom met oefenteksten en toetsen is heel geschikt voor elke basisschool. Het materiaal kan bij iedere methode van begrijpend lezen worden gebruikt.  Tekstbegrip vergroten en voorbereiding op Cito-toets Per leerjaar (groep 5 t/m 8) biedt BLIKSEM zes oefenteksten en drie begrijpend leestoetsen. Met de oefenteksten maken de kinderen kennis met verschillende tekstsoorten, zoals verhalende, informatieve, betogende en instructieve teksten, krantenberichten, interviews en gedichten. Ook belangrijke leesbegrippen, denk aan auteur, alinea, paragraaf, verwijswoorden, beeldspraak en dergelijke, komen in de teksten voor. Bij het maken van de oefenteksten vergroten de kinderen hun tekstbegrip. Daarnaast zijn de oefenteksten en toetsen met meerkeuzevragen een uitstekende voorbereiding op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen. Op de cd-rom staat een uitgebreide instructie voor de leerkracht om per vraag lees- en oplossingsstrategieën met de leerlingen te bespreken. Beschikbare BLIKSEM-producten:  BLIKSEM-Comlete set voor de groepen 5, 6, 7 en 8  

Details Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen  auteur Willy van Elsäcker, Annemieke Roeleveld, Maud van Druenen, Mienke Droop  publicatiedatum 2013/01/21   uitvoering CD-rom   isbn 9789461181558  prijs € 25,95 

]]>