De webwinkel van het Expertisecentrum Nederlands maakt gebruik van cookies zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Gaat u hiermee akkoord?
Interactief lees- en schrijfonderwijs
€ 20,95
 • Delen:
Bestellen


Verder winkelen

Interactief lees- en schrijfonderwijs
Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo

 • Aan welke lees- en schrijfdoelen kan ik werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
 • Hoe richt ik mijn lees- en schrijfonderwijs zo in dat er ruimte is voor verschillen tussen leerlingen?
 • Hoe werk ik aan een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs?
 • Hoe maak ik daarbij gebruik van interactief taalonderwijs?

Op naar betere taalvaardigheid!
Goed leren lezen en schrijven is niet alleen belangrijk voor schoolsucces, maar vormt ook de basis voor een goed functioneren in onze talige maatschappij. Het is dan ook de ambitie van het ministerie van OCW dat de taalvaardigheid van leerlingen verbetert. Docenten in het voortgezet onderwijs delen dit streven. Een goed  kader voor de te bereiken doelen worden gevormd door de referentieniveaus. Maar binnen dit kader zijn ankerpunten nodig. De leerlijnen en tussendoelen geven houvast in de lespraktijk. Zo kan de docent grip houden op het taalleerproces van de leerling en bijsturen waar dat nodig is. Hoe je als docent toewerkt naar een betere taalvaardigheid met behulp van tussendoelen en interactief taalonderwijs staat beschreven in deze publicatie. Het boek biedt volop didactische suggesties, praktijkvoorbeelden en theorie voor docenten Nederlands en taalcoördinatoren die doelgericht aan de slag willen met  taalvaardigheid .

Onderbouwde didactische suggesties in een doorlopende leerlijn
Dit handboek is onderdeel van een doorlopende leerlijn voor lezen en schrijven vanaf het basisonderwijs. Het bouwt direct voort op de tussendoelen gevorderde geletterdheid voor de midden- en bovenbouw. Het is een doorlopende leerlijn gekoppeld aan de referentieniveaus taal. Naast de tussendoelen biedt dit boek didactische suggesties met interactief taalonderwijs als uitgangspunt: sociaal, strategisch en betekenisvol leren. Daarbij komt het omgaan met niveauverschillen tussen leerlingen uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor verschillen tussen docenten, want ieder heeft zo zijn eigen lesmethode. De basis van het boek is literatuuronderzoek, ervaringen uit de praktijk en drie uitvoerige taalpilots. Meer informatie over de pilots en bruikbare instrumenten en handreikingen voor implementatie zijn te vinden op www.expertisecentrumnederlands.nl.

 • Auteur(s): Laura Punt en Hedwig de Krosse
 • Jaartal: 2012
 • Taal: Nederlands
 • Afmetingen: 297 x 210 x11
 • Pagina's: 134
 • ISBN: 9789077529409
 • Artikelnummer: EXP500202
 • Uitvoering: Boek
 • Druk/editie: 1e druk
 • Uitgever: Expertisecentrum Nederlands

Winkelwagen

Bekijk winkelwagen

0 artikelen in je winkelwagen

€ 0,00

Aanbieding

 • Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven
  Boek

  Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven

  € 25,95
 • Interactief lees- en schrijfonderwijs
  Boek

  Interactief lees- en schrijfonderwijs

  € 20,95
 • Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid
  Boek

  Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid

  € 25,95
 • Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO
  Boek

  Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

  € 12,95

Speciaal geselecteerd

 • Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
  Boek

  Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

  € 32,95
 • CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie
  Boek

  CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie

  € 20,95