Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Kennisdossier Kinderopvang BBK

Kennisdossier Kinderopvang BBK

Download

Normale prijs €0,00
Normale prijs €0,00 Aanbiedingsprijs €0,00
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

De kinderopvang ontwikkelt zich wereldwijd snel als een professionele pedagogische dienstverlening aan kinderen, meestal tussen de nul en zes jaar. In Nederland maar zeker ook internationaal groeit de kennis over wat goede kinderopvang is en welke effecten die (mogelijk) heeft. BKK wil aanbieders van kinderopvang en haar individuele medewerkers informeren over deze ontwikkelingen, over deze kennis. Het brengt daartoe een serie uitgaven uit, genoemd Kennisdossier kinderopvang BKK.


Dit dossier dient als een interessante ‘bloemlezing’ voor het veld en geeft belangstellenden op het gebied van kinderopvang inkijk in recente ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van kwaliteitsaspecten van kinderopvang. Kinderopvang is het verzamelbegrip voor de verschillende vormen van kinderopvang die we in Nederland kennen, namelijk kinderdagverblijven voor kinderen van nul tot en met vier jaar, gastouderopvang voor kinderen tot en met twaalf jaar, peutergroepen (zoals VVE-groepen of peuterspeelzalen) en de buitenschoolse opvang voor vier- tot en met twaalfjarigen.

 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn kwaliteitskaders en kwaliteitsbeleid internationaal en beschikbare goede meetinstrumenten om de kwaliteit te meten.

 

 TAALONTWIKKELING IN DE KINDEROPVANG

Goede kinderopvang is op allerlei fronten van betekenis voor de ontwikkeling van het jonge kind, maar zeker op het gebied van de taalontwikkeling heeft de sector veel te bieden. In dit katern gaan we in op de belangrijkste mijlpalen en processen in de taalontwikkeling. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het interactieve karakter van het taalleerproces en de rol die de pedagogisch medewerker kan vervullen in het stimuleren van communicatie en taal. Judith Stoep, Christel Dood en Noor van der Windt van het Expertisecentrum Nederlands laten met voorbeelden uit de praktijk en verwijzingen naar recente inzichten uit taalontwikkelingsonderzoek zien wat van belang is om kansen te creëren voor taal.

U kunt het dossier hier downloaden

Alle details bekijken